การสำรวจ

เราสำรวจและจัดหาหนังสือรับรองการค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายเฉพาะกาล (ชั่วคราว) และครบกำหนดเวลาสำหรับเรือของแฟลกส์
ออฟ คอนวีเนียนซ์ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

ประมวลกฏหมายการจัดการด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ไอเอสเอ็ม)
ผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำด้านเอกสารรับรองการปฎิบัติถูกต้อง (ดีโอซี)
และหนังสือรับรองการจัดการด้านความปลอดภัย (เอสเอ็มซี)

เส้นระดับบรรทุกระหว่างประเทศ
วิทยุด้านความปลอดภัยของเรือสินค้า
อุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือสินค้า
การก่อสร้างความปลอดภัยของเรือสินค้า
ไอโอพีพี
หนังสือรับรองระวางเรือระหว่างประเทศ
หนังสือรับรองความปลอดภัยของเรือสินค้า
หนังสือรับรองการตรวจสอบที่พักของลูกเรือ
ความเหมาะสมในการขนส่งน้ำมัน สารเคมี แก๊ส
หนังสือรับรองตัวเรือและเครื่องจักรของเรือที่ไม่ได้จัดชั้นประเภท
หนังสือรับรองตัวเรือและเครื่องจักรของสมาคมที่มิใช่ไอเอซีเอส

(เรือที่ต่อขึ้นสำหรับการค้าในฝั่งทะเลของญี่ปุ่นส่วนมากยังไม่ได้มาตรฐานของสมาคม ไอเอซีเอสเมื่อเจ้าของเปลี่ยนเป็นเรือจดทะเบียนระหว่างประเทศ และเราได้สำรวจพร้อมทั้งออกหนังสือรับรองของสมาคม "ตามสภาพที่ต่อไว้")

การสำรวจสภาพของการประภันภัย
การสำรวจการรับจ้างบรรทุกเชื้อเพลิง
การตรวจสอบก่อนการขายและการส่งมอบเรือ

การตรวจสอบความปลอดภัยประจำปี แฟลกซ์ สเตจ และการตรวจสอบพิเศษในระยะเวลา 20 ปี และมากกว่านั้น

เราให้บริการโดยมีข่ายงานทั่วโลกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า

บริการจัดการเรือทั้งหมดและจัดการด้านการบรรจุลูกเรือ

บริษัทของเราทำหน้าที่ผู้จัดการเรือด้านเทคนิคตั้งแต่ปี 2536 ให้กับเจ้าของเรือลำเดียว เจ้าของเรือต้องการหาสินค้า และบางครั้งเราก็ช่วยหาสินค้าให้กับเรือที่เราจัดการอยู่

แม้กระทั่งเรือที่ถือกรรมสิทธิ์โดยครอบครัว ปริมาณธุรกิจจากความรู้ความชำนาญทางเทคนิคที่จ้างมาในบริษัทจะไปได้รวดเร็วมาก หากท่านจ้างผู้จัดการที่ "มีธุรกิจที่ง่อนแง่น" คุณภาพของเรือของท่านก็จะต่ำลง

ในระยะยาวเราจะเป็นประโยชน์ เราเคยทำให้เรือที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวเข้าสู่ระดับมาตรฐานระหว่างประเทศได้ และเรารู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาการควบคุมสภาพของท่าเรือได้

การจัดการเรือโดยบุคคลที่สามเป็นแนวทางใหม่ระหว่างประเทศ ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้กับเราเพื่อการค้าในตะวันออกไกลได้เช่นกัน