โกลเด้น แอโรว์ แมรีน เอส.เอ ไม่มีปัญหา

เป็นสิ่งท้าทาย

กฎหมายการเดินเรือระหว่างประเทศกำลังมีการเปลี่ยนแปลง
หนังสือรับรองการค้าที่มีผลใช้ได้เพียง 6 ใบ กับทะเบียน ไม่เป็นการเพียงพอในการที่จะเดินเรือ ท่านต้องรู้วิธีการที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ

เราเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และการประกันภัยตามประมวลกฎหมายการจัดการ ด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ประมวลกฎหมายไอเอสเอ็ม) เราพร้อมที่จะเผชิญกับการท้าทายแทนเจ้าของที่จดทะเบียน

    เราจะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไร

  1. บริษัทของเราได้รับมาตรฐาน ไอเอสโอ 9002 : 94 ทางด้านเทคนิคและลูกเรือ รวมทั้งเอกสารรับรองการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายไอเอสเอ็ม (เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2540 ที่ได้รับหนังสือรับรองทั้งสองอย่างนี้ ซึ่งแสดงถึงผลสำเร็จที่สำคัญ โดยเราดำเนินการจัดการด้านลูกเรือ ภายใต้มาตรฐานไอเอสโอ 9002 และได้ทำงานให้กับเจ้าของเรือรายสำคัญระดับโลก)
  2. บริษัทของเรามีกำลังลูกเรือของเราเองตั้งแต่ปี 2531 นอกจากนั้นเรายังฝึกอบรม จัดหาและจัดการด้านลูกเรือด้วย
  3. กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรการเดินเรือชั้นหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวจากประเทศไทยในฐานะเป็น ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทางทะเล ของสมาคมสหพันธ์นายเรือระหว่างประเทศ แห่งสหราชอาณาจักร

อนาคต "ระดับมืออาชีพเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้"
มาพบกับเราและติดต่อกันโดยตรง แล้วท่านจะพบว่าท่านสามารถเชื่อถือเราได้ รวมทั้งบริการของเราจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของท่านเท่านั้น

ในสหัสวรรษหน้า โกลเด้น แอโรว์ แมรีน เอส.เอ. ในประเทศไทยจะช่วยให้เจ้าของเรือทั้งนานาชาติและในประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากแฟลกส์ ออฟ คอนวีเนียนซ์ เพื่อผลประโยชน์ที่ไม่ต้องเสียภาษีกับทะเลที่มีความปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้น เชิญท่านมาร่วมกับเรา

โปรดติดต่อ :

กัปตันยู เอ ทุท กรรมการผู้จัดการ
24/3 ซอย 23 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (662) 664-0149, 258-0157
โทรสาร (662) 664-0150
E-mail : captain@goldenarrow.bizland.com
http://goldenarrow.bizland.com
http://www.MarineTalk.com
http://www.bluemountain.com